Vážení členové WRC ČR,

vítáme Vás v roce 2022 , pevně věříme, že závodní sezona 2022 bude alespoň tak dobrá, jako ta v roce 2021.

Od dnešního dne je možné posílat objednávky na platby členství za rok 2022.

Poplatky pro rok 2022 jsou následující:

– členský příspěvek člena staršího 18ti let 500,-
– členský příspěvek člena mladšího 18ti let 250,-
– licence jezdce 100,-
– poplatek za koně 100,-

pozn. Pokud stávající člen provede úhradu členských poplatku do 28.2.2022 je osvobozen od platby za zápis nového člena. Bude-li provedena platba stávajícího člena až po termínu 28.2.2022, musí člen zahrnout do tabulky plateb i částku za zápis nového člena.

– zápisné nového člena staršího 18ti let 250,-
– zápisné nového člena mladšího 18ti let 150,-
– zaregistrování licence jezdce 200,-
– zaregistrování koně 200,-

Jakékoliv další informace Vám budou zodpovězeny na emailu: tajemnikwrc.cz@gmail.com

Příklady možných plateb:

Stávající člen starší 18ti let chce zaplatit členský poplatek za sebe a svého registrovaného koně. Současně platí i licenci, aby mohl v roce 2022 závodit.

Uhradí následující platbu:
poplatek za člena staršího 18ti let 500,-
poplatek za koně 100,-
licenci jezdce na rok 2022 100,-
celkem uhradí 700,- ( včasná platba do 28.2.2022)

Nový člen se chce registrovat v klubu WRC ČR, současně i svého koně a má v plánu si složit licenci jezdce a v roce 2022 závodit.

Uhradí následující platby:
poplatek za člena staršího 18ti let 500,-
zápis nového člena staršího 18ti let 250,-
zaregistrování koně 200,-
poplatek za koně na rok 2022 100,-
zaregistrování licence jezdce 200,-
licence jezdce na rok 2022 100,
celkem uhradí 1350,-

  Objednávka členských poplatku WRC