Vážení členové,
níže najdete změny, které jsme zavedli pro Rančovní disciplíny, dle vzoru AQHA pravidel. Změny proběhli zejména v udělování penalt. Nevýraznější změnou, která platí pro všechny Rančovní disciplíny, je zrušení uždění určené věkem koně. Znamená to tedy, že ve všech Rančovních třídách a kategoriích, může i starší kůň 6-ti let startovat na dvouručním uždění (tato změna je převzata z APHA pravidel).
‼️Kroužkové (stihlové) udidlo a bosal jsou povoleny použít ve všech rančovních disciplínách pro všechny věkové kategorie koní a třídy účastníků (Open, Mládež, Amatér) bez omezení, v korektním užití.
• Pokud je kůň ježděn na stihlovém udidle nebo hackamore, je povoleno kdykoli měnit jednoruční a dvouruční vedení koně.
🌟‼️🌟‼️🌟‼️🌟‼️🌟‼️🌟‼️🌟‼️🌟‼️🌟
3.21.10 OBECNÁ USTANOVENÍ PRO RANČOVNÍ DISCIPLÍNY
A.
V klusu a ve cvalu se doporučuje pracovní sed; stání ve třmenech v prodlouženém klusu a
prodlouženém cvalu, nebo vysedávání v prodlouženém klusu, je povoleno.
Dotýkání se nebo držení se za hrušku sedla je povoleno.
B. Výstroj
• Není povolen lesk nebo lak na kopyta.
• Hříva a ocas nesmí být zapletené ani upravené gumičkami, nejsou povoleny příčesky na ocas.
• Chlupy na vnitřní straně vnitřky uší koně by se neměly holit.
• Zastřižení hřívy pod nátylníkem, srsti na spěnkách a/nebo dlouhých chlupů na hubě koně je povoleno.
• Bandáže, kamaše a zvony jsou povoleny ve všech rančovních disciplínách.
• Výstroj zdobená stříbrem nebude hodnocena lépe, než dobrá pracovní výstroj. Nedoporučuje se výrazné zdobení stříbrem na uzdečce a sedle. Doporučuje se použití poprsníku a zadního podbřišníku.
‼️‼️Kroužkové (stihlové) udidlo a bosal jsou povoleny použít ve všech rančovních disciplínách pro všechny věkové kategorie koní a třídy účastníků (Open, Mládež, Amatér) bez omezení, v korektním užití.
Pokud je kůň ježděn na stihlovém udidle nebo hackamore, je povoleno kdykoli měnit jednoruční a dvouruční vedení koně.‼️‼️
C. Chody rančovního koně:
Ve všech chodech by měl pohyb rančovního koně simulovat koně, který má překonávat dlouhé vzdálenosti, měkce a klidně, jako správný pracovní rančovní kůň.
🔹Použitá terminologie:
1. Krok (walk) – krok je přirozená, čtyřdobá chůze s plochým krokem. Chůze je rytmická, s krokem, pokrývajícím dlouhý prostor. Stejně jako ve všech chodech, i v kroku by měl kůň nést hlavu a krk na úrovni nebo mírně nad úrovní kohoutku s jasným a pozorným výrazem.
2. Prodloužený krok – zjevné prodloužení kroku, které přirozeně zvýší rychlost. Kůň by se měl pohybovat přirozeně (nespěchat), jako by se pohyboval v otevřeném prostoru.
3. Klus (trot) – klus je přirozený dvoudobý chod, vykazující více dopředného pohybu, než westernový jog.
4. Prodloužený klus (extended trot) – prodloužený klus je zjevné prodloužení kroku se zjevným zvýšením tempa. Kůň by se měl pohybovat takovým způsobem, jako by potřeboval překonat co největší prostor na ranči s linií krku mírně nad úrovní kohoutku.
5. Cval (lope) – cval je třídobý chod. Měl by být uvolněný a jemný, s přirozeným dopředným pohybem.
6. Prodloužený cval (extended lope) – prodloužený cval není závod v rychlosti, ale měl by představovat zjevné prodloužení chodu, ukazující dopřednou, pracovní rychlost pohybu. Kůň by měl mít linii krku mírně nad úrovní kohoutku s jasným, pozorným výrazem.
3.21.11 RANCH RIDING (x46)
Účelem disciplíny Ranch Riding je posoudit schopnost koně být příjemným pro jezdecké využití, tedy schopnost koně nést jezdce od jednoho rančovního úkolu k dalšímu. Kůň by měl vykazovat všestrannost, chování a pohyb pracovního rančerského koně jezdícího mimo uzavřené kolbiště. Kůň by měl být dobře přiježděný, uvolněný, klidný, s lehkým a pravidelným pohybem ve všech chodech. Ideálně by se kůň měl pohybovat živě, s dopředným pohybem, a být schopen ukázat zřetelně prodloužené chody. Kůň by měl být ježděn s lehkým kontaktem nebo na relativně volných otěžích, bez nutnosti přílišného omezování, ovšem ne na úplně prověšených otěžích. Základním principem je posuzování celkového chování koně, jeho ochoty a korektního provádění manévrů s přesnými a plynulými přechody a kvalitou pohybu. Ideální kůň pro ranch riding má mít přirozený vzhled rančerského koně od hlavy až k ocasu při každém manévru. Každý kůň předvádí úlohu samostatně.
Bodové hodnocení je od 0 do 100, přičemž 70 bodů je považováno za průměrné. V každém manévru budou koni přičteny nebo odečteny body za provedení a mohou být odečteny penalizace. Každý manévr je hodnocen body za provedení od + 1 ½ po – 1 ½, kde – 1 ½ znamená mimořádně špatné, – 1 velmi špatné, – ½ špatné, 0 korektní provedení, + ½ dobré, + 1 velmi dobré a + 1 ½ excelentní provedení. Hodnocení manévrů je nezávislé na penalizaci. Bude rovněž hodnocen přirozený vzhled rančerského koně, a to rozpětím bodů od – 1 ½ do + 1 ½.
Musí být vypsána jedna z 16 předepsaných úloh.
Rozhodčí schvaluje konečnou podobu kombinací manévrů. Chody by měly být přirozené, plynulé, s dopředným prostorným pohybem ve všech chodech, celková kadence a provedení chodů by mělo vycházet z popisu chodů rančovního koně v Obecných ustanoveních pro rančovní disciplíny dle bodu 3.21.10. Přechody by měly být prováděny na žádost jezdce, plynule, v předepsaných místech. Pro jízdu není stanoven časový limit.
Je povinnost používat přírodní kavalety.
‼️Penalty‼️
Soutěžící by měl být penalizován, kdykoliv nastane níže uvedené:
🔹Penalta 1:
a) příliš pomalý (za každý jednotlivý chod)
b) za otěži – hlava za kolmicí (za každý manévr)
c) kůň je rozpadlý z požadovaného rámce (za každý manévr)
d) přerušeni chodu v kroku nebo klusu na dva plné kroky a méně
e) nesprávná cvalová noha na 2 cvalové skoky nebo méně
🔹Penalta 3:
a) přerušení chodu v kroku nebo klusu na více než dva plné kroky
b) přerušení chodu ve cvalu, kromě opravy nesprávné cvalové nohy
c) cval na nesprávnou cvalovou nohu po více než dva cvalové skoky
d) příliš prověšené otěže (za každý manévr)
e) nesprávná vedoucí cvalová noha nebo křižování více než dva cvalové skoky při přeskoku
f) klus více než tři plné kroky při jednoduchém přeskoku
g) klus na více než tři plné kroky při nacválání ze stopu nebo kroku nebo při vycválání z rollbacku
h) vážné porušení jakékoliv překážky
🔹Penalta 5:
a) každá zjevná neposlušnost (kopáni, kousání, vyhazování, vzpínání se, hrabání)
b) za každé odmítnutí poslušnosti
🔹Off pattern
a) umístí se až za těmi, kteří předvedli úlohu správně
b) vynecháni, přidání nebo nedokončení manévru
c) opakovaná zjevná neposlušnost
d) dvouruční vedení (kromě koní v kategorii junior na stihle/hackamore), více než jeden prst mezi odělenými otěžemi nebo jakýkoli prst mezi romal otěžemi.
🔹Diskvalifikace:
a) nepovolená výstroj
b) úmyslné týrání koně
c) velká neposlušnost nebo drilování
d) kulhání koně
Za lehké doteky nebo kopnutí do kavalet nejsou stanovené penalty, ale může být zohledněno v hodnocení za manévr. Za přetočení nebo nedotočení spinu nejsou stanovené penalty, ale může být zohledněno v hodnocení za manévr.