Vážení členové WRC ČR,
před VH 9.3.2024, proběhne od 12:30 školení showmanagerů, pro vykonávání této funkce je nutné projít každé dva roky školením 🤠
Těšíme se na Vás.

Vážení členové WRC ČR,
rádi bychom Vás pozvali na Valnou hromadu konanou z důvodu schválení hospodaření klubu za rok 2023 a následného schválení rozpočtu na rok 2024. Na této schůzi se mimojiné bude volit nové prezídium WRC ČR na následující 4 roky (viz níže).


Místo konání: Restaurace U Staňků

                         Lázně 47, 76314 Kostelec, Zlín

Termín konání: sobota 9.3.2024 od 14 hod.


Program Valné hromady:

1. Zahájení volební valné hromady
2. Volba mandátní a volební komise
3. Seznámení s programem
4. Zpráva o činnosti klubu v roce 2023
5. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2023
6. Zpráva Revizní komise za rok 2023
7. Plán činnosti na rok 2024
8. Návrh rozpočtu na rok 2024
9. Změna Stanov WRC ČR
10. Diskuze k bodům 4-9
11. Hlasování k bodům 4,6,7
12. Představení jednotlivých kandidátů, nominovaných k volbám do nového vedení WRC ČR na následující 4 roky
13. Krátká osobní prezentace jednotlivých kandidátů a jejich plánů s WRC
14. Diskuze k bodům 12-13
15. Volby nového vedení WRC ČR:
a) prezidenta a viceprezidenta WRC ČR
b) jednoho až tří členů Sportovní komise
c) tří členů Kontrolní a revizní komise
16. Usnesení
11. Závěr

Na volební valné hromadě WRC ČR hlasují delegáti sekcí a samostatní členové WRC ČR podle §16 bodu 3. stanov WRC ČR. Hlasovat mohou pouze platní členové WRC ČR starší 18-ti let s řádně uhrazenými poplatky pro rok 2024.

Regionální sekce WRC ČR mohou být zastupovány zvoleným delegátem, pokud tento delegát předloží při prezentaci podepsanou plnou moc. Plná moc musí obsahovat podpisy zastupovaných členů sekce starších 18-ti let (formulář plné moci je ke stažení na webových stránkách WRC). Podle počtu podpisů na plné moci obdrží delegát příslušný počet hlasů. Samostatní členové WRC, kteří se zúčastní Valné hromady osobně, obdrží jeden hlas.

Prosíme předáky sekcí, případně samostatné členy WRC ČR, aby nominovali své kandidáty do výše uvedených funkcí nejpozději do 25.2.2024. Kandidáti musí být platnými členy WRC ČR, musí se svojí kandidaturou souhlasit a zúčastnit se volební valné hromady.

Návrhy prosím zasílejte na emailovou adresu tajemnikwrc.cz@gmail.com

Všechny členy srdečně zve Prezidium WRC ČR.


prezident Monika Jančíková Brunová

víceprezident Lenka Šišková