Vážení členové a příznivci WRC ČR 🐴🤠🍀
Nově zasílejte objednávky, popřípadě nové registrace, jezdců i koní a dotazy k poplatkům na e-mail 📧🤠 poplatkywrc@email.cz 
Roční členské poplatky pro rok 2023 schválené VH WRC v březnu 2022:
– členský příspěvek člena staršího 18ti let 600,-
– členský příspěvek člena mladšího 18ti let 300,-
– licence jezdce 100,-
– poplatek za koně 100,-
Registrace:
– zápisné nového člena staršího 18ti let 300,-
– zápisné nového člena mladšího 18ti let 200,-
– zaregistrování licence jezdce 200,-
– zaregistrování koně 250,-
Pokud stávající člen provede úhradu členských poplatků do 28.2.2023 je osvobozen od platby za zápis nového člena. Bude-li provedena platba stávajícího člena až po termínu 28.2.2023, musí člen zahrnout do tabulky plateb i částku za zápis nového člena.
Doba vyřízení doručené objednávky na e-mail poplatkywrc@email.cz, je 3-5 dnů, pokud jsou všechny údaje v objednávce správně vyplněny.
Tabulku pro objednávku plateb i nové registrace naleznete na webu WRC v sekci Dokumenty – Registrace 🤓🐴
Děkujeme všem, kteří nenechají platby na poslední chvíli.