Vážení členové WRC ČR,

pomalu se nám blíží závodní sezona 2021. Pevně všichni věříme, že proběhne dle plánů a nebudeme nuceni nijak zasahovat do pravidel a organizačního řádu závodů pod hlavičkou WRC ČR.

Vnímáme, že doba je pro všechny z nás složitá a nejistá, nicméně se nám pomalu blíží termín pro placení ročních poplatků za členy a koně pro rok 2021.

Poplatky pro rok 2021 jsou následující:

– členský příspěvek člena staršího 18ti let 500,-
– členský příspěvek člena mladšího 18ti let 250,-
– licence jezdce 100,-
– poplatek za koně 100,-

pozn. Pokud stávající člen provede úhradu členských poplatku do 28.2.2021 je osvobozen od platby za zápis nového člena. Bude-li provedena platba stávajícího člena až po termínu 28.2.2021, musí člen zahrnout do tabulky plateb i částku za zápis nového člena.

– zápisné nového člena staršího 18ti let 250,-
– zápisné nového člena mladšího 18ti let 150,-
– zaregistrování licence jezdce 200,-
– zaregistrování koně 200,-

Jakékoliv další informace Vám budou zodpovězeny na emailu: tajemnikwrc.cz@gmail.com

Příklady možných plateb:

Stávající člen starší 18ti let chce zaplatit členský poplatek za sebe a svého registrovaného koně. Současně platí i licenci, aby mohl v roce 2021 závodit.

Uhradí následující platbu:
poplatek za člena staršího 18ti let 500,-
poplatek za koně 100,-
licenci jezdce na rok 2021 100,-
celkem uhradí 700,- ( včasná platba do 28.2.2021)

Nový člen se chce registrovat v klubu WRC ČR, současně i svého koně a má v plánu si složit licenci jezdce a v roce 2021 závodit.

Uhradí následující platby:
poplatek za člena staršího 18ti let 500,-
zápis nového člena staršího 18ti let 250,-
zaregistrování koně 200,-
poplatek za koně na rok 2021 100,-
zaregistrování licence jezdce 200,-
licence jezdce na rok 2021 100,
celkem uhradí 1350,-

  Objednávka členských poplatku WRC