Vážení členové a příznivci WRC ČR 🐴🤠🍀
Od dnešního dne 2.1.2024 je možné posílat objednávky na platby členství pro rok 2024. Objednávky, popřípadě nové registrace, jezdců i koní a dotazy k poplatkům zasílejte na e-mail 📧🤠
poplatkywrc@email.cz

Roční členské poplatky pro rok 2024 :
– členský příspěvek člena staršího 18ti let 600,-
– členský příspěvek člena mladšího 18ti let 300,-
– licence jezdce 100,-
– poplatek za koně 100,-
Registrace:
– zápisné nového člena staršího 18ti let 300,-
– zápisné nového člena mladšího 18ti let 200,-
– zaregistrování licence jezdce 200,-
– zaregistrování koně 250,-

Pokud stávající člen provede úhradu členských poplatků do 28.2.2024 je osvobozen od platby za zápis nového člena. Bude-li provedena platba stávajícího člena až po termínu 28.2.2024, musí člen zahrnout do tabulky plateb i částku za zápis nového člena.

Tabulku pro objednávku plateb i nové registrace naleznete na webu WRC v sekci Dokumenty – Registrace 🤓🐴

Dokumenty

Děkujeme všem kteří nenechají platby na poslední chvíli. 👍👏🐴🍀🤠