Vážení členové,

srdečně Vás zveme na Valnou Hromadu WRC ČR.

Před VH proběhne od 14:30 školení showmanagerů, pro vykonávání této funkce je nutné projít každé dva roky školením.

Těšíme se na Vás.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU WRC ČR 2023

Vážení členové WRC ČR,


rádi bychom Vás pozvali na Valnou hromadu konanou z důvodu schválení hospodaří klubu za rok 2022 a následného schválení rozpočtu na rok 2023.


Místo konání: Restaurace U Dvou slunečnic,

      Sokolská 5147, 760 01 Zlín

Termín konání: sobota 11.3.2022 v 16 hod.


Program Valné hromady:

1. Zahájení Valné hromady 2023

2. Volba mandátní a volební komise

3. Seznámení s programem

4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2022

5. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2022

6. Zpráva revizní komise za rok 2022

7. Plán činností klubu na rok 2023

8. Návrh rozpočtu klubu na rok 2023

9. Změna Stanov WRC ČR

10. Diskuze k bodům 4-13

11. Hlasování k bodům 5-13

12. Usnesení

13. Závěr valné hromady


Na valné hromadě WRC ČR hlasují delegáti sekcí a samostatní členové WRC ČR podle §16 bodu 3. Stanov WRC ČR. Hlasovat mohou pouze platní členové WRC ČR starší 18-ti let s řádně uhrazeným poplatkem na rok 2023.


Regionální sekce a regionální pobočné spolky WRC ČR mohou být zastoupeny zvoleným delegátem, pokud tento delegát předloží při prezentaci podepsanou plnou moc. Plná moc musí obsahovat
podpisy zastupovaných členů sekce starších 18ti let. Podle počtu podpisů na plné moci obdrží delegát příslušný počet hlasů. Samostatní členové WRC a právnické osoby, které se zúčastní Valné hromady osobně, obdrží jeden hlas.


Všechny členy Western Riding Clubu ČR srdečně zve
Prezidium


prezident Monika Jančíková Brunová

víceprezident Lenka Šišková