Roční poplatky

Roční členský příspěvek (člen starší 18 let) 600,-

Roční členský příspěvek (člen mladší 18 let) 300,-

Licence jezdce pro daný rok 100,-

Roční poplatek za registraci koně 100,-

Jednorázové poplatky

Zápisné nového člena (člen starší 18 let) 300,-

Zápisné nového člena (člen mladší 18 let) 200,-

Založení nové sekce 500,-

Přidělení právní subjektivity sekci 1000,-

Zaregistrování licence jezdce 200,-

Zaregistrování koně 250,-