POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU WRC ČR 2022

Vážení členové WRC ČR,

rádi bychom Vás pozvali na Valnou hromadu konanou  z důvodu schválení hospodaří klubu za rok 2021 a následného schválení rozpočtu na rok 2022.

Místo konání: Restaurace pod Kaštany, Kvasice

Termín konání: sobota 19.3.2022 v 15 hod.

Program Valné hromady:

 1. Zahájení Valné hromady 2022
 2. Volba mandátní a volební komise
 3. Seznámení s programem
 4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2021
 5. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2021
 6. Zpráva revizní komise za rok 2021
 7. Plán činností klubu na rok 2022
 8. Zpráva o dotačním programu za rok 2021
 9. Dotační program na rok 2022
 10. Návrh rozpočtu klubu na rok 2022
 11. Kooptování člena Revizní komise Hanu Hofmanovou za Annu Goldmincovou
 12. Změna Stanov WRC ČR ( v roce 2022)
 13. Navýšení členských poplatků od roku 2023
 14. Diskuze k bodům 4-13
 15. Hlasování k bodům 5-13
 16. Usnesení
 17. Závěr valné hromady

Na valné hromadě WRC ČR hlasují delegáti sekcí a samostatní členové WRC ČR podle §16 bodu 3. Stanov WRC ČR. Hlasovat mohou pouze platní členové WRC ČR starší 18-ti let s řádně uhrazeným poplatkem na rok 2022.

Regionální sekce a regionální pobočné spolky WRC ČR mohou být zastoupeny zvoleným delegátem, pokud tento delegát předloží při prezentaci podepsanou plnou moc. Plná moc musí obsahovat podpisy zastupovaných členů sekce starších 18-ti let. Podle počtu podpisů na plné moci obdrží delegát příslušný počet hlasů. Samostatní členové WRC a právnické osoby, které se zúčastní Valné hromady osobně, obdrží jeden hlas.

 

Všechny členy Western Riding Clubu ČR srdečně zve Prezidium

prezident  Monika Jančíková Brunová                                                viceprezident Lenka Šišková