Slide 20
SLIDE 19
SLIDE 18
slide 17
slide 16
slide 15
SLIDE 14
slide 13
slide 12
slide 11
slide 10
slide 9
slide 8
slide 7
slide 6
slide 5
slide 4
slide 3
slide 2
SLIDE 1
 
 

Novinky     GDPR Informace a souhlas

93. ze 621 položek
 
GDPR Informace a souhlas

GDPR Informace a souhlas

CO JE GDPR?
GDPR (General Data Protection Regulation) česky " Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" je nařízení Evropské unie, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018.

Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti.

A proto i WRC ČR musí splnit své povinnosti, informovat členy o GDPR v naší organizaci a od každého člena WRC ČR získat souhlas se zpracováním osobních údajů.

V sekci ke stažení/GDPR ZDE najdete formulář, který si stáhněte vyplňte a čitelně podepište - za členy mladší 18-ti let podepíše zákonný zástupce, poznačte prosím do formuláře - matka/otec.

Takto vyplněný formulář doručte co nejdříve tajemníkovi WRC ČR

buď nascenovaný a originálně podepsaný na email tajemnikwrc.cz@email.cz . Prosím zasílejte obě dvě strany formuláře

nebo

poštou na adresu Hana Černochová, Písečná 1, Olomouc-Chomoutov, 783 35

Že jsme váš souhlas zpracovali poznáte, když se podíváte do tabulek plateb ke svému jménu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve Western Riding Clubu České republiky, z.s. IČ 47269731 (WRC ČR, z.s.)
(dále jen „Správce“)


je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1 jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 adresu místa pobytu
4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství


Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).


Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.


Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.


Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,


a to za účelem
• vedení evidence členské základny WRC ČR na základě směrnic a s tím souvisejícími činnostmi,
• identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)
• žádosti o dotace na základě §6b ZOPS
• předávání Osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolkům, popř. jejího financování
Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněné WRC ČR.

 
© 2019 GDPR Informace a souhlas | Novinky Western Riding Club České republiky Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů. Login

| Thumbnails powered by Thumbshots
Sdílej odkaz na: